Bouwen aan wederopbouw 1914/2050

Architectuur in de Westhoek

Na de Eerste Wereldoorlog kwam er in de Westhoek een nooit geziene bouwactiviteit op gang. Van puin ruimen tot de aanleg van nieuwe infrastructuur en landbouwgronden, het bouwen van boerderijen, burger- en arbeiderswoningen, nieuwe publieke gebouwen: hele dorpen en stadsdelen moesten uit het niets herbouwd worden. De wederopbouw is bijgevolg nog steeds een van de meest bepalende elementen voor het landschap, de stedenbouw en de architectuur van de Westhoek.

...

Dit boek brengt de geschiedenis van de wederopbouw in de hele Westhoek in beeld. Het verhaal wordt bekeken door de ogen van zij die deze operatie op het terrein verwezenlijkten: bewoners, lokale politici, plannenmakers, architecten, sociale organisaties en aannemers. De plannen die ze tekenden, de brieven die ze schreven en de foto’s die ze maakten, vormen een uniek en vaak nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal, die de historische essays genereus illustreert. Het boek peilt ook naar de hedendaagse omgang met de wederopbouwarchitectuur. Negentig jaar later komt deze materiële erfenis immers onder druk te staan door hergebruik en afbraak. Het boek laat ook bewoners, ontwerpers, overheid en het middenveld aan het woord die op een inspirerende manier een nieuwe betekenis aan deze architectuur geven.

Collaborators :
Editors and authors : Jeroen Cornilly, Sofie De Caigny, Dominiek Dendooven, e.a.

Function :
Editor

ISBN :
978-90-770-2504-8