Verwoorden – Verbeelden

Christian Kieckens

Teksten van/met Christian Kieckens over architectuur, kunst, design, etcetera. Foto’s van het werk van Christian Kieckens (Architects) door Reiner Lautwein

Christian Kieckens is een bijzonder sociale en genereuze persoonlijkheid. Zijn teksten zijn evengoed een neerslag van zijn relaties met andere architecten, mentors, meesters en studiegenoten. Ze getuigen van zijn begeestering, enthousiasme, vragen en verontwaardiging. Deze architectuurkritieken verwijzen steeds naar een bouwcultuur die diep in Europa verankerd is.  Hij analyseert zowel de vorm als de constructiewijze, de metafysische betekenis en de materiële concretisering.

...

De fotografische nauwgezetheid van Reiner Lautwein inzake het capteren van het licht, zijn geduld voor het juiste ogenblik, het vakmanschap om de proporties in beeld vast te leggen en het bestuderen van exacte belichtingstijden maken dat hij unieke beelden vastlegt.

Haarscherp, bijna als de schilderijen van de Vlaamse Primitieven. Dit boek toont een selectie van beelden opgenomen tussen 1988 tot 2015: interieurs, dag-opnames en nachtelijke situaties, gebouwde ruimtes en abstracte portretten. Op een heldere manier illustreren ze Lautweins veranderende manier van kijken en daarnaast tonen ze de evolutie van het werk. Meer gemeenschappelijkheid of gelijktijdigheid kan nauwelijks.

2016

Christian Kieckens

Contemporary Architecture, Photography

Collaborators :
Christian Kieckens
Graphic design : Something Els

Function :
Editor in chief and production manager

ISBN :
978-94-910-5704-9