Het Archief

De tekening in het werk van Christian Kieckens: tussen ambachtelijk plezier en totale beheersing

Een van de uitgangspunten van de architectuuropleiding aan de Sint-Lucasscholen in de twintigste eeuw was het leren kijken en tekenen. En meer bepaald tekenen wat men zag. Levend model, objecten in het atelier, maar ook de stad intrekken en fragmenten, gebouwen en zichten op papier weergeven waren wekelijks programma. Kijken wordt bijgevolg ook analyseren, denken en begrijpen hoe gebouwen constructief in elkaar zitten. Na verloop van tijd, als de kundigheid en snelheid door oefening groter wordt merken we dat er zich thema’s of aandachtspunten de tekeningen aandienen: schaduw, licht, perspectief, verankering in het stadsbeeld, hoe elementen bij elkaar lijken te horen en een eenheid maken...