Introduction

Verwoorden – Verbeelden. Christian Kieckens

Christian Kieckens schreef vroeger en ook vandaag nog uit noodzaak. Honger, inzicht, ontdekking, herkenning, fascinatie en mijmering: vele gradaties van inspiraties liggen aan de basis van zijn teksten. Soms is een emotie de onderlegger van een reactie, kritiek, engagement en noodzaak tot spreken. Hoewel ze niet zijn ontstaan met de bedoeling een vertoog op te bouwen zijn de hier gebundelde teksten, geschreven over een periode van vijfendertig jaar, wel degelijk betekenisvol om het werk van Christian Kieckens te begrijpen en te situeren. Allen kunnen ze onder één noemer gevat worden: ze bewijzen de permanente zoektocht naar een positionering van de architectuur en de architect. Of deze teksten nu al dan niet architectuurtheorie zijn, staat niet ter discussie. Christian Kieckens schrijft ze vanuit zijn denken én vanuit zijn praktijk: bouwen en lesgeven. Dit volstaat. In die plaatsbepaling van de architectuur zijn er enkele constante thema’s te herkennen die deze selectie sturen....

2016

Christian Kieckens

Contemporary Architecture